KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Orman Endüstri Mühendisliği

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Malzeme Teknolojileri ve Biyoenerji Laboratuvarı

Nanoteknoloji Laboratuvarı

Yapılan Analizlerin Ücretleri


Analiz Türü

Fiyatı

Termal Gravimetrik Analiz (TGA)

100 TL/örnek

TGA Değerlendirme

50 TL/örnek

Diferansiyal Taramalı Kolorimetre Analizleri (DSC)

100 TL/örnek

DSC Değerlendirme

50 TL/örnek

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Analizleri

120 TL/örnek

HPLC Değerlendirme

60 TL/örnek

ATR-FTIR

100 TL/saat

ATR-FTIRDeğerlendirme

50 TL/saat

UV-VisAnaliz Ücreti

70 TL/örnek

GC (FID) Analizi

100TL/örnek

GC (FID) Değerlendirme

60TL/örnek

GC-MS Analizi

120 TL/örnek

GC-MS Değerlendirme

60 TL/örnek

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

120 TL/örnek

LOITesti (ASTM D2863)

80 TL/örnek

Alevin Lineer Yayılma Hızı Yanma Testi (ASTM D635)

80 TL/örnek

Isıl İletkenlik (ASTM C518)

100TL/örnek

Ekstrüzyon

100 TL/saat

Basınçlı Sıcak Kalıplama

80 TL/örnek

Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon

80 TL/örnek

Klasik Ekstraksiyon

50 TL/örnek

Soğuk Presle Yağ Çıkarma

100 TL/saat

Piroliz İşlemi

100 TL/örnek

Karbonizasyon İşlemi

100 TL/örnek

KompozitMalzemenin Su Alma Testi

30 TL/örnek

KompozitMalzemenin Boyutsal Değişim Testi

30 TL/örnek

Yüzey Sertliği Testleri (Shore D)

80 TL/örnek

Nem Tayini

30 TL/örnek

İklimlendirme

30 TL/örnek

RotasyonelReometreİle Viskozite Tayini

80 TL/örnek

Viskozimetreİle Viskozite Tayini

80 TL/örnek

Üç Noktalı Eğme Testi

50 TL/örnek

Basma Testi

50 TL/örnek

Çekme Direnci Testi

50 TL/örnek