Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Orman Endüstri Mühendisliği


ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

               2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programında Ders Çakışması Yaşanmaması İçin; Alttan Aldıkları Derslerde  Devam Zorunluluğu Olan Öğrencilerin, Alacakları Dersleri Belirttikleri Dilekçelerini 25.12.2017 Tarihine Kadar Arş. Gör. İlkay ATAR’ a Getirmeleri Gerekmektedir.