KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Orman Endüstri Mühendisliği

Detay

GENEL BİLGİLER  

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2001-2002 ders yıllarında eğitim-öğretime başlamıştır. Orman Endüstri Mühendisleri orman ürünlerini işleyerek ara ürün ya da son ürüne dönüştüren işletmelerde, hammadde temininden satışa kadar değişik birimlerde görev yapabilecek teknik ve yönetsel bilgi donanımına sahip mühendisler olarak yetiştirilmektedir. Orman Endüstri Mühendisleri Çevre ve Orman Bakanlığı, DPT, TÜBİTAK, TSE gibi çeşitli kamu kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Ancak kamu istihdamı oranı oldukça düşük olup asıl iş sahalarını çeşitli üretim dallarında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları oluşturmaktadır. Kereste, kaplama, kontrplak, odun esaslı kompozit ürünler, kağıt hamuru gibi daha çok ara ürün üreten, ya da parke, lambri, mobilya, kapı ve pencere doğrama, kağıt vb. nihai ürün üreten kuruluşlarda hammadde temini ve üretimden, pazarlama ve satışa kadar değişik birimlerde görev almaktadırlar. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 4 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bu bölümde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın etkinlikleri 4 Profesör, 2 Doçent, 5 Yardımcı Doçent ve 8 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 19 öğretim üyesi ve elemanı ile yürütülmektedir. Anabilim Dalları Odun Mekaniği ve Teknolojisi Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Bölümde, ağaç malzemenin yapısı, yapı malzemesi olarak kullanılabilirliği, odunun fiziksel ve mekaniksel özellikleri, mühendislik ürünü ağaç malzemeler, ağaç malzemenin doğal koruyucu kimyasallar kullanılarak mantar ve böcek gibi zararlı etmenlere karşı korunması, orman ve tali ürünlerinin kimyasal içerikleri ve bunların antibiyotik, yakıt ve kök boyası olarak kullanılması, zirai lignoselülozik artıklardan termoplastik, termoset ve tutkalların üretilmesi, orman ve zirai artıklardan yongalevha (sunta) ve liflevha (MDF) gibi kompozit levhalar, izolasyon malzemeleri ve kağıt mamullerinin üretilmesi, yıllık bitkilerin kağıt üretiminde kullanılması, odun-plastik kompozitlerinin incelenmesi ve orman ürünleri endüstrisi işletmeciliği (yönetim-organizasyon, yatırım, üretim, pazarlama vb.) konularında araştırma yapılmaktadır. Söz konusu araştırmaların bir bölümü yüksek lisans ders, tez çalışmaları ve fakülte-sanayi işbirliği içerisinde gerçekleşen projeler ile gerçekleştirilebilmektedir. Bölüm öğrencileri ve öğretim elemanları ERASMUS projesi kapsamında çok çeşitli ülkeler ile de işbirliği ve değişim gerçekleştirmektedir.

...